Informatia generala.

Privatizarea pământului şi patrimoniului gospodăriilor colective care a avut loc în perioada 1992-2000 a condus la apariţia antreprenorilor rurali în Republica Moldova. După finalizarea privatizării terenurilor şi patrimoniului gospodăriilor colective, noii fermieri privaţi şi antreprenorii rurali au devenit proprietari unici ai afacerilor lor, urmând să ia şi deciziile privind aceste afaceri de sinestătător. Lipsa informaţiei despre resursele necesare pentru producerea agricolă şi despre pieţele de desfacere, insuficienţa cunoştinţelor juridice şi a experienţei în desfăşurarea activităţilor comerciale de import/export, incapacitatea de a efectua analize economice adecvate şi de a administra propriile afaceri în modul cuvenit au constituit principalele probleme cu care s-au confruntat producătorii agricoli privaţi.


La începutul anului 2000, mişcarea iniţială de masele largi ale fermierilor privaţi a generat crearea primelor Asociaţii ale Producătorilor Agricoli (APA), organizaţii neguvernamentale nepolitice, destinate să protejeze interesele fermierilor. La începutul anului 2001, APA au fondat Uniunea Republicană a Asociaţiilor Producătorilor Agricoli UniAgroProtect (UAP).


Uniunea are statut de organizaţie neguvernamentală, non-profit, neafiliată politic. În prezent Uniunea reprezintă interesele a 13 asociaţii regionale ale producătorilor agricoli, care includ peste 1800 agenţi economici, iar suprafaţa prelucrată de ei constituind circa 800 000 ha de pământ. Misiunea Uniunii este creşterea bunăstării producătorilor agricoli din RM prin exprimarea şi promovarea intereselor acestora, manifestându-se ca organizaţie lider, recunoscută în societate.


Obiectivele de bază ale Uniunii Sunt:

 • Abordarea în instituţiile de stat a problemelor cu care se confruntă producătorii agricoli şi elaborarea în comun a soluţiilor favorabile activităţii fermierilor. 
 • Formarea unui sistem uni de marketing;
 • Consolidarea eforturilor la negocierea preţurilor; - atragerea investiţiilor şi implementarea tehnologiilor noi în agricultură;
 • Asigurarea susţinerii informaţionale şi consultative a antreprenorilor rurali;
 • Promovarea imaginii agrobusinessului privat.

 

Activitati:

Cu suportul Uniunii, Centrele de Business din cadrul APA acordă asistenţă consultativă şi tehnică antreprenorilor rurali în următoarele domenii:

 • planificarea afacerilor,
 • evidenţa contabilă,
 • studierea pieţelor de desfacere,
 • identificarea partenerilor de afaceri potenţiali;
 • promovarea exportului producţiei agricole,
 • contractarea resurselor şi producţiei agricole,
 • obţinerea creditelor.
 • soluţionarea litigiilor, inclusiv prin procedurile de arbitraj şi mediere,
 • crearea şi dezvoltarea cooperativelor de întreprinzători,
 • implementarea tehnologiilor avansate în producerea agricolă,
 • promovarea imaginii pozitive a antreprenorilor rurali,
 • publicitatea afacerilor.

 

Uniunea şi Asociaţiile conlucrează activ cu partenerii săi în domeniile:

 • comercializarea producţiei agro-chimice,
 • asigurări în agricultură,
 • achiziţionarea şi vânzarea producţiei agricole.

 

Experienta relevanta

În vederea atingerii obiectivelor vizate, UniAgroProtect a desfăşurat diverse activităţi, prin depunere în aplicare şi care participă la diferite proiecte finanţate de către organizaţiile donatoare şi internaţionale. UniAgroProtect a dezvoltat o experienţă semnificativă în gestionarea proiectelor în valoare de la 20 000$ pana la 500 000$ finantat de USAID, FAO, JICA, Fundaţia Eurasia şi PNUD. Lista acestor proiecte includ, dar nu se limitează la următoarele activităţi:

 1. "Proiectul de Dezvoltare Rurală a Businessului Agricol", implementat în cadrul Programului finanţat de USAID Asistenţă pentru Fermierii Privaţi, 2002-2005;
 2. Furnizarea de urgenţă cu seminţe de grâu de toamnă a fermierilor care au suferit de îngheţuri şi secetă," proiect FAO, 2003;
 3. Relaţii de parteneriat stabilite cu Programul moldo-japonez 2KR privind punerea în aplicare a Programului de Creştere a producţiei alimentare în sectorul agricol al Republica Moldova , 2003-2005;
 4. "Promovarea intereselor producătorilor agricoli din Republica Moldova prin intermediul dialogului social ", finanţat de către Fundaţia Eurasia, 2004;
 5. "Activităţi de instruire privind Culturile de Câmp în creştere pentru agricultorii din regiunile din Moldova, afectate de îngheţuri şi seceta," proiect FAO, 2004;
 6. "Studiul şi evaluarea efectului embargoul impus de Rusia asupra Industriei de produse proaspete din Moldova", elaborat în cadrul Proiectului finanţat de USAID Dezvoltare Agricolă (ADP) în 2005;
 7. "Intensificarea Participarea ONG-urilor regionale în procesul de luare a deciziilor în Republica Moldova , "Proiectul PNUD, 2006;
 8. "Asistenţă pentru Restaurare de grâu de iarnă Crop de producţie şi consolidarea capacităţilor de a face faţă efectelor de fenomene meteorologice nefavorabile," proiect FAO, 2006-2008;
 9. "Studiu privind nevoile de formare la Centru Naţional de pregătire pentru mecanizarea agriculturii ", dezvoltat pentru UNICO International Corporation ( Tokyo , Japonia ) În 2007;
 10. "Furnizare de intrare pentru populaţiile vulnerabile în cadrul Iniţiativei privind preţurilor la produsele alimentare," proiect FAO, 2009.

De-a lungul întregii sale activităţi, UniAgroProtect acordă o atenţie deosebită pentru componenta de formare. Începând cu 2001, un număr total de 6500 de seminarii au fost organizate şi a ajuns la peste 190,000 fermieri. Relaţiile cu autorităţile administraţiei publice din Republica Moldova UniAgroProtect şi asociaţiile-membre regionale au o istorie de 12 ani a relaţiilor cu autorităţile administraţiei publice din Republica Moldova de toate nivelurile. La nivel naţional, Uniunea este implicată în mod regulat în următoarele acţiuni politice majore:

 • elaborarea şi revizuirea legilor anuale ale bugetului republican;
 • elaborarea şi revizuirea legilor anuale ale Fondului Social de Asigurări;
 • regulamentele anuale privind subvenţiile agricole;
 • îmbunătăţirea politicii fiscale şi a amendamentelor la Codul Fiscal;
 • aplicarea de regim fiscal special pentru unele produse agricole;
 • dezvoltarea de cooperative de întreprinzător;
 • îmbunătăţirea mediului de afaceri.

Uniunea deţine o bază de evenimente publice periodice pe teme de politică, cu participarea oficialilor guvernamentali de toate nivelurile, inclusiv miniştri, prim-ministrul Republicii Moldova, consilieri de Preşedinte al Republicii Moldova .La aceste evenimente , de asemenea, au participat reprezentanţi ai organizaţiilor partenere şi instituţiile internaţionale. În acelaşi timp, asociaţiile regionale ale producătorilor agricoli desfăşoară activităţi similare la nivel local şi regional. Fiind capabil să asigure o mare bază de sprijin, UniAgroProtect şi asociaţiile-membre regionale, în cele mai multe cazuri reuşesc să convingă autorităţile administraţiei publice de a accepta iniţiativele lor politice şi propuneri.


UniAgroProtect a dezvoltat o experienţă semnificativă în organizarea de vizite de studiu, atât pentru membrii săi şi a beneficiarilor în străinătate, precum şi pentru vizitatorii străini în Republica Moldova . Vizite de studiu au fost organizate în următoarele ţări: Statele Unite ale Americii , Ungaria , Polonia , Grecia , Italia , şi Ucraina . Teme majore ale vizitelor de studiu a inclus ONG-uri de dezvoltare instituţională, îmbunătăţirea gestionării şi a competenţelor de marketing, precum şi strategii de dezvoltare durabilă. În anul 2010 la 12 martie printr-un proces – verbal al Consiliului Uniunii Republicane a Asociaţiilor Producătorilor Agricoli „UniAgroProtect”S-a ales în calitate de Preşedinte al Uniunii pe dl. Alexandru Slusari. Reputaţia pe care o are dumnealui în rândurile agricultorilor, profesionalismul şi preocupările de problemele cu care se confruntă agricultura, au creat personalitatea marcantă a domnului Alexandru Slusari.


Organele de gestionare
 1. Adunarea Generala, s-au adunat cel puţin o dată pe an.
 2. Uniunea e consiliul de administraţie, s-au adunat cel puţin o dată pe trimestru.
 3. 2001-2010 -Preşedinte al Uniunii – Valeriu Bulgari.
 4. 2010 - prezent Alexandru Slusari
 5. Prim-vicepreşedinte - responsabil de activităţi de lobby şi de promovare.
 6. Vice-preşedinte - care se ocupă de asistenţă tehnică, de implementare a proiectului şi a cooperării internaţionale.